Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο των λογιστικών- φοροτεχνικών από το 1995. Το 1999 μεταφερθήκαμε στο Ωραιόκαστρο, ενώ το 2004 εγκατασταθήκαμε στο χώρο όπου μπορείτε να μας βρείτε σήμερα. Η επιχείρηση απαρτίζεται από καταρτισμένους και ενημερωμένους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να σας απαλλάξουν από τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία.


Οι υπηρεσίες μας


 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 • Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
 • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
 • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών Συμβουλές για απολύσεις και αποζημιώσεις

Ευθυμιάδου Δέσποινα

Πτυχιούχος της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κυριαζής Δημήτριος

Πτυχιούχος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κυριαζή Μαρία

Πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Success! Το μήνυμά μας στάλθηκε με επιτυχία.
Error! Παρουσιάστηκε πρόβλημα.

Επικοινωνία

Είμαστε πάντα κοντά στην επιχείρηση και στον επαγγελματία με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και εχεμύθεια με στόχο να δίνουμε πάντα τις άριστες λύσεις στα προβλήματα της επιχείρησής σας.


Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση: Κομνηνών 26, Ωραιόκαστρο, 57013
 • Τηλέφωνο & Fax: 2310 698 280
 • Email: logist12@otenet.gr